Home

Wilt  u bijdragen?

Uw bijdrage is van harte welkom via Kerk-Balans of wellicht een maandelijkse overschrijving:

NL06 INGB 0000172863

NL70 RABO 0324501528De Rooms-Katholieke Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Tot de RK Kerk in Nederland behoren onder andere bisdommen, parochies, PCI-en andere katholieke instellingen. Zo ook onze parochie.

Giften aan een ANBI instelling (en dus ook aan onze parochie) zijn aftrekbaar voor de belasting. Er zijn twee soorten giften:

 Gewone giften: er gelden drempel bedragen. Het drempelbedrag voor gewone giften is 1% van uw drempelinkomen met een minimum van € 60. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken. Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek. U mag niet meer aftrekken aan gewone giften dan het maximum: 10% van uw drempelinkomen.

 Periodieke giften. Voor deze giften is geen drempel. Het volledige bedrag is aftrekbaar voor de belasting. Zie verder op de pagina over Kerkbijdrage.


ANBI instellingen hebben een publicatieplicht. Deze publicatieplicht past bij de openheid die van kerkelijke instellingen verwacht mag worden en sluit aan bij de wens van schenkers om open en transparant geïnformeerd te worden over het bestuur, de inkomsten en bestedingen van parochies en PCI-en.

De ANBI publicatie van onze parochie kunt u hier downloaden: ANBI Publicatie