Home De Communie

De Communie-werkgroep

Coördinator
Karin Oudshoorn

Babeth Post
Melanie Frencken

Pastorale begeleiding
Diaken Rob Mascini
Pater Sedfrey Nebres SVD


Informatieavond Eerste Heilige Communie voor 2018-2019

INFO avond Eerste Communie over het voorbereidingstraject voor komend jaar op woensdag 10 oktober om 20:00 uur in ons Parochiehuis. Kun je er niet bij zijn, neem dan even contact op met de werkgroep Eerste Communie.

Wat is de Heilige Communie?
Je eerste communie doe je rond je zevende levensjaar bij de christelijke kerk. Dit wordt gedaan om kinderen kennis te laten maken met het geloof. Dit bestaat uit drie stappen, namelijk: De doop, dit gebeurt meestal bij de geboorte van het kind. De communie, dit vindt meestal plaats rond het zevende levensjaar van het kind. Tijdens de communie deelt het kind voor het eerst mee aan de maaltijd van de Heer. En het laatste onderdeel is het Vormsel, dit vindt meestal plaats rond het twaalfde levensjaar van het kind. Het vormsel heeft als doel het kind een sterke ziel mee te geven.

Vindt u het leuk om te helpen bij het eerste communie project, geef u dan op als vrijwilliger! Dit kan via de mail

Eerste Communie Werkgroep of bij het secretariaat (tel 023-5638145).

Werkgroep Eerste Communie
De werkgroep bestaat uit:
Diaken Rob Mascini
Melanie Frencken
Karin Oudshoorn
Babeth Post

Hoe was de Eerste communie van 2017-2018
De kinderen hebben voor het eerst de bijeenkomsten niet op de woensdagmiddag, maar op de zondagochtend. Hierdoor waren alle werkgroepleden aanwezig! De kinderen hebben intensief gewerkt aan het project 'Blijf dit doen'. Na een uur van de bijeenkomst zijn alle kinderen bij hun ouders in de kerk gaan zitten om de viering in de kerk bij te wonen. Na afloop van de kerkviering van die zondag zijn de kinderen weer met hun project verder gegaan en waren de ouders in de gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij de koffie.

Zondag 21 mei 2017 was het dan echt zover, de kinderen hebben hun Eerste Heilige Communie gedaan. Het is een feestelijke dag geweest en iedereen heeft het er nog steeds over.
Eind van het schooljaar hebben wij de afsluitende viering met alle kinderen en ouders afgesloten met de foto's die gemaakt zijn tijdens de Eerste Communie.

Onlangs zijn wij met veel kinderen naar de Stal op de Kaag gegaan en hebben daar betekenis gegeven aan Lucht, Aarde, Water en Vuur. Ook hier zijn de kinderen enorm betrokken geweest bij alle onderdelen en hadden zij een leuke dag met elkaar. 

Communie Pogramma