Home

Help onze parochie
bruisend te houden

De kerk is een plek die inspireert. Troost, saamhorigheid, sacramenten, het gebouw – ze geven bezieling voor het leven van elke dag. Geef die inspiratie door. Geef aan Kerkbalans.

Mooie momenten van troost, saamhorigheid of stilte delen we met elkaar. Ze inspireren ons om het goede te doen. Samen zijn we een parochie waar God wordt gezocht en gevonden.
Onze kerk inspireert en is een onmisbare pijler in ons bestaan.

Om te kunnen blijven inspireren, is geld nodig.

Want het gebouw waar onze parochie samenkomt, de verwarming, verlichting, het personeel en de muziek – het kost geld. Kosten die gemaakt worden om de kerkdeuren open te houden en u en vele anderen welkom te heten.

Hoe je bijdraagt in de inspiratie van onze kerk

Je kunt ook je bank opdracht geven per jaar, halfjaar, kwartaal, maand een vast bedrag aan onze parochie over te maken, of onze parochie volmacht geven dit te doen. Klik hier om het formulier te downloaden

Je bent vrij zelf de hoogte van je Kerkbijdrage te bepalen, dus geef zoveel als je kunt missen. De gemiddelde bijdrage per huishouden voor 2017 is zo'n € 130.

Bedankt!

Ook de Belastingdienst helpt een handje mee

Je kunt je bijdrage als periodieke gift geven. Dan maak je gedurende vijf jaar hetzelfde bedrag over aan onze kerk, en kan dan bij de belastingaangifte volledig worden afgetrokken van de inkomsten.

Je hoeft dus geen rekening te houden met de drempel van 1 procent (minimaal € 60) en het maximum van 10 procent van het verzamelinkomen. Dat levert u in veel gevallen fiscaal voordeel op.

Met de Schenkcalculator kunt u heel eenvoudig uw voordeel berekenen. De Schenkcalculator laat bovendien zien welk bedrag u kunt geven als u dit belastingvoordeel ten goede laat komen aan de parochie.

Een overeenkomst vind je via de link aan de rechterkant.

De overeenkomst geldt voor alle periodieke giften aan parochie H. Joannes de Doper Hoofddorp: Actie Kerkbalans, maar ook voor bijdragen aan Vastenactie en Adventsactie via de VOM-groep van de parochie.

Meer weten? Informeer bij de penningmeester van de parochie penningmeester naar de mogelijkheden of bij de Belastingdienst


Voor het Rooms Katholiek Kerkgenootschap is een groepsbeschikking afgegeven waarmee de Rooms Katholieke Kerk en al haar zelfstandige onderdelen als ANBI zijn aangemerkt.

H.Joannes de Doper kerk is onderdeel van Rooms Katholiek Kerkgenootschap Nederland. Deze organisatie is landelijk geregistreerd  bij de Kamer van Koophandel onder hetzelfde KvK-nummer 30269644.

Wilt  u bijdragen?

Uw bijdrage is van harte welkom via Kerk-Balans of wellicht een maandelijkse overschrijving:

NL06 INGB 0000172863

NL70 RABO 0324501528


Download hier het formulier Periodieke Gift