Home

De Kosters

Een koster (van het Latijn custos = bewaker), in Kerklatijn ook sacrista geheten, is een persoon die, al dan niet bezoldigd, belast is met de dagelijkse zorg voor het kerkgebouw en het klaarzetten van de verschillende voorwerpen voor de liturgische eredienst, zoals het liturgisch vaatwerk of een glas water op het spreekgestoelte.

Hij is een belangrijke figuur in allerlei praktische aangelegenheden in en om het kerkgebouw, zoals verlichting, verwarming, klein onderhoud en alles tijdens en rond de diensten.

De functie van koster binnen onze kerk wordt ingevuld door een groep van entousiaste mensen.


Coördinator kosters
Hans Lauwers


Hans van der Erf

Cees de Kort

Nol Ruiter

George van Goethem

Michel Kuijpers

Joop Garthoff

Peter van der Kamp

Andy Deru

Mail: hlauwers@gmail.com?subject=Vraag via de website over kosters