Home

Werkgroep
Parochiële Caritas Instelling (PCI)

Voor mensen in financiële nood kan onze Parochiële Caritas Instelling in veel gevallen hulp bieden.

Enkele voorbeelden:


In deze situaties kunnen wij kijken hoe wij u kunnen helpen.

Wanneer uzelf of iemand in uw omgeving in acute financiële problemen terecht gekomen is, kunt u voor hulp de PCI benaderen. Met uw hulpvraag kunt u terecht bij het team van pastores. U kunt ook ons directe telefoonnummer opvragen bij het parochiesecretariaat (Tel. 023-5638145).

Mocht u zelf hulp willen bieden, denkt u dan ook aan de PCI. Wij zijn nog op zoek naar (bestuurs)leden die een helpende hand willen bieden of met ons willen meedenken om onze medeparochianen te helpen.

Contact PCI & Rouwgroep

Wil Hand
Jos Kooren

Mail: Caritas@hjoannesdedoper.nl?subject=Vraag via de website over PCI

Voor het Rooms Katholiek Kerkgenootschap is een groepsbeschikking afgegeven waarmee de Rooms Katholieke Kerk en al haar zelfstandige onderdelen als ANBI zijn aangemerkt. Klik op het logo ANBI voor overzicht ANBI publicatie PCI H. Joannes de Doper​​​