Wim Piels


Contact VOM

Geef en help mensen in Zambia uit de knel!

Het probleem

Mbala is een van de armste districten van Zambia, met een gemiddeld weekinkomen van 0 tot 6,90 euro per huishouden. Voor het verbouwen van groente is nauwelijks ruimte. De meeste mensen werken als dagloner. De hiv/aids epidemie die dertig jaar geleden uitbrak, heeft de armoede nog verergerd: veel mensen zijn te ziek en te zwak om te werken. Schaamte, stigmatisering en bijgeloof staan hulp vaak in de weg.

In het begin van de hiv/aidspandemie, toen niemand nog precies wist wat er aan de hand was, gingen veel vaders en moeders dood. Kinderen waarvan de ouders zijn overleden worden als vanzelfsprekend opgevangen door familieleden, vaak de groot-ouders, of door dorpsgenoten. “In Afrika bestaan geen weeskinderen,” aldus een ge-zegde. Er zijn nu dus veel oma’s in de sloppenwijken rond Mbala stad en in de omgeving van Mbala die voor hun kleinkinderen zorgen, omdat hun zoons en dochters – de ouders van de kleinkinderen – zijn overleden. Dat is voor de meesten heel moeilijk: ze zijn oud, kunnen niet meer werken en hebben nu weer de zorg voor jonge kinderen.

De armoede in deze families is groot en veel kinderen krijgen thuis vaak maar één maaltijd per dag en soms zelfs dat niet. Dan moeten ze bedelen bij de buren. Geld om het schoolgeld en bijvoorbeeld het schooluniform te betalen hebben de meeste mensen niet. Voor ons is dat een laag bedrag – ongeveer 15 euro per jaar – maar voor veel families hier is het onmogelijk zoveel geld te betalen. Veel kinderen gaan daarom niet of maar een paar jaar naar school. Als er wat geld is, worden de jongens naar school gestuurd. Van meisjes wordt verwacht dat ze jong trouwen en veel mensen vinden het dan zonde van het geld om ze naar school te sturen.

Het Vastenactie 2018 project in Zambia

Vastenachtie steunt het “Households in Distress” (“huishoudens in de knel”) programma in Mbala van de zusters van het Heilig Hart van Jezus en Maria. Wij vragen u ook dit jaar het werk van de Vastenactie te steunen. Onderdelen van het Households in Distress programma zijn:

De parochiefilms (voor volwassenen) en scholen film (voor kinderen) - rechts van deze tekst - latent goed zien wat het probleem is en hoe ons Vastenactie project in Zambia de mensen helpt.


Mensen in de knel: helpen hun inkomsten te verbeteren

Mevrouw Elizabeth Mulenga is een weduwe van 60 jaar oud, die zes kinderen heeft verloren en nu de zorg draagt voor zes van haar kleinkinderen. Het Vastenactie project heeft haar geleerd hoe ze een viskwekerij kan aanleggen. Met die kennis heeft ze zelf met haar gezin de visvijver gegraven. Het project heeft haar een paar honderd kleine visjes gegeven, die zij nu voert en opkweekt. Toen de vissen groot genoeg waren kreeg ze van het project een net en nu kan ze de vis vangen en verkopen.

Silvi en Margot van de Vastenactie waren diep onder de indruk van het werk dat de zusters in en om Mbala doen. Waar ze ook kwamen: overal bleek hoezeer de zusters betrokken zijn met de mensen om hen heen, hoe geliefd ze zijn, hoe ze voor iedereen tijd en aandacht hebben en waar nodig een helpende hand. Geen eindeloos helpende hand overigens: de zusters willen mensen zo snel mogelijk op eigen benen zetten zodat ze weer voor zichzelf en hun gezin kunnen zorgen. Daarmee geven ze talloze kinderen en volwassenen hun waardigheid terug.


Hoe kunnen wij bijdragen?

Wij vragen u ook dit jaar weer het werk van de Vastenactie te ondersteunen met uw gift. Dat kunt u doen met behulp van de acceptgirokaart die bij de volgende Info zal zitten, of via internet bankieren naar bankrekening (IBAN) NL69 INGB 0001 3159 41 van VOM-Groep H. Joannes de Doper te Hoofddorp, onder vermelding van Vastenactie 2018 Zambia.

Over belastingvoordeel bij schenken aan de Vastenactie, zie hier beneden.

Namens de Vastenactie en de mensen van het project in Mbala willen wij u bij voorbaat al hartelijk danken voor uw gift. VOM-groep parochie H. Joannes de Doper, Hoofddorp,
e-mail:
vom-groep@h.joannesdedoper.nl


Periodiek schenken – de Belastingdienst helpt mee

“Ik kan meer bijdragen voor hetzelfde bedrag, dat geeft een goed gevoel”
Met een periodieke schenking kun je je giften aan de parochie (Vastenactie, Adventsactie, Kerkbalans) minimaal vijf jaar lang volledig aftrekbaar maken. Dit kost je niets extra's, maar levert wel veel op.


Wat is periodiek schenken?
Een periodieke schenking/gift is een gift die u ten minste 5 jaar achter elkaar doet aan een goed doel (ANBI), en die schriftelijk is vastgelegd in een schenkingsovereenkomst. Onze parochie is een erkend goed doel en heeft een ANBI status.


Wat zijn de voordelen?

Ook gewone giften die u via de bank doet zijn soms aftrekbaar voor de belasting. Maar er is dan wel een drempel: het totaal van uw giften moet dan wel meer zijn dan 1% van uw jaarlijkse verzamelinkomen (en ook meer dan EUR 60 per jaar). Wat daar bovenuit komt is aftrekbaar.

Bij een periodieke schenking is het hele bedrag aftrekbaar. Er is geen drempel. Als u bijvoorbeeld EUR 100 per jaar schenkt aan de parochie (voor Kerkbalans en/of Vastenactie en/of Adventsactie), dan is die volledige EUR 100 ook aftrekbaar voor de belasting. Als u bijvoorbeeld in de 40,85% belastingschijf zit betaalt de belastingdienst EUR 40,85 terug.


Wel 69% meer schenken voor hetzelfde bedrag.

Als u bijvoorbeeld in de 40.85% belastingschijf zit, en u wilt netto EUR 100 wilt doneren (dus dat het u netto EUR 100 kost), dan kunt u een periodiek schenkingsformulier van de parochie invullen en EUR 169 schenken. De belastingdienst betaalt dan EUR 69 terug.

Het inkomsten-belasting-voordeel kunt u zelf berekenen met de Schenkcalculator

De teruggave door de belastingdienst kan in het begin van het volgend jaar, mar kan ook nu al, als u bij de belastingdienst een voorlopige aanslag 2018 aanvraagt (dit kan via de website van de belastingdienst). De belastingdienst betaalt dan nu al het belastingvoordeel aan u terug (in maandelijkse termijnen), en u hoeft niet tot volgend jaar te wachten.


Hoe regel ik een periodieke schenking?

Als u elk jaar aan de Vastenactie en/of Adventsactie en/of de actie Kerkbalans meedoet en graag uw gift volledig wilt aftrekken voor de belasting, dan kunt u daarvoor een formulier ophalen op het parochiesecretariaat of hier downloaden:

Formulier Periodieke Schenking

U hoeft maar één formulier in te vullen voor het totaal aan bijdragen dat u wil schenken aan de Vastenactie / Adventsactie / actie Kerkbalans bij elkaar.


Wij leggen het graag persoonlijk aan u uit.

Als u het allemaal wat ingewikkeld vindt, dan bent u niet de enige. Maar wij nemen graag de tijd om dit met u door te nemen, zodat u voor uzelf kunt beslissen of u op deze manier ook mee wilt doen aan “meer bijdragen voor hetzelfde bedrag”. Neem hiervoor contact op met de Cor Kreike, penningmeester van de parochie penningmeester@h.joannesdedoper.nl of Wim Piels van de VOM-groep van de parochie vom-groep@h.joannesdedoper.nl

Wij wensen u een goede 40-dagen tijd en alvast een heel fijn en gezegend Paasfeest.

VOM (vrede, ontwikkeling, missie) groep, Wim Piels.Vastenactie opbrengsten van afgelopen jaren

Hieronder geven we u een kort overzicht van de opbrengsten van de Vastenactie in onze parochie over de afgelopen zeven jaar. We hopen dat u ook dit jaar weer gul wilt geven.

Opbrengst Vastenactie in onze parochie

2010 € 8.078
2011 € 7.083
2012 € 9.320
2013 € 7.294
2014 € 6.742
2015 € 6.188
2016 € 7.214
2017 € 7.492
      Home