Samen in Gesprek over veranderende tradities.
Vlak na Sint Maarten, willen we samen in gesprek gaan over tradities rondom feesten. Elk feest heeft eigen tradities, die soms eeuwenoud zijn, maar soms ook heel nieuw. Pas na de tweede wereldoorlog werd het in Nederland een algemeen gebruik om met kerstmis een kerstboom neer te zetten. Daarvoor werd 
het door velen als heidens gezien. En kerststallen zag je tot voor kort alleen maar bij katholieken. Nu zijn de kerstbomen niet meer weg te denken en staan de kerstgroepen niet alleen bij katholieken. 
Als je naar een bekend schilderij van Jan Steen kijkt over Sinterklaasavond zijn daar geen Sint Nicolaas of een zwarte Piet te zien. En Jan Steen schilderde zelfs twee van die schilderijen. Een over een protestants Sinterklaasfeest en een over dit feest bij katholieken. Zwarte Piet komt pas rond 1850 op het toneel. En nog veel later kwam er een hele reeks pieten. Daarvoor kon Sint het blijkbaar alleen af. De afgelopen jaren zijn er vaak erg felle discussies over de kleur van de pieten. En straks bij de landelijke intocht van de Sint op televisie zullen er alleen maar roetveegpieten zijn. 
Feesten en hun gebruiken veranderen. Wat zien wij als goede veranderingen en welke veranderingen zien wij met lede ogen aan? Wat voelt goed en wat niet? Na een inleiding over de oorsprong en tradities van een aantal feesten is het goed om daar samen bij stil te staan.
Er is de komende maanden tenslotte weer heel wat te vieren.
Iedereen die mee wil denken en praten is op donderdag 14 november van harte welkom in het Parochiehuis.
Deze middagen worden georganiseerd door de KBO Haarlemmermeer i.s.m. de parochie Joannes de Doper
Nadere inlichtingen bij Leo Mesman

mesmanleo@gmail.com of 06 51620939.
 


Taizéviering

Op 24 november is er weer een viering om 19.00 uur in onze kerk. 
Regelmatig vinden er Taizévieringen plaats in Hoofddorp. Dat gebeurt op de manier zoals dat in Taizé gebruikelijk is: geen voorganger, maar wel goed voorbereid, niet veel teksten en alleen teksten uit de bijbel; stilte; mooie en eenvoudige inrichting van de kerk; goede muzikale ondersteuning. 


  
Communie voorbereidingstraject van start
We gaan weer starten met een inspirerende voorbereidingstraject voor de kinderen die de Heilige Communie willen gaan doen. Op woensdag 9 oktober zijn alle ouders en kinderen van harte welkom bij deze avond om te horen hoe we de kinderen gaan voorbereiden op dit belangrijk sacrament. Om 20:00 uur starten we in het parochiehuis. Meer informatie op onze website
https://www.hjoannesdedoper.nl/jdd_communie.html
 Catechese voor kinderen weer van start
Op woensdag 9 oktober gaan we ook weer van start met de kindercatechese. Op een leuke en gezellige manier met je geloof bezig zijn voor kinderen van 7-12 jaar. Welke woensdag middag (behalve vakanties natuurlijk) in het parochiehuis van 15:00 tot 16: uur. We werken met de methode “Licht op ons pad” en onder goede begeleiding en met veel plezier ontdekken de kinderen meer over ons geloof, de Bijbel en vele boeiende verhalen daaruit.
 Meer informatie en hoe aan te melden op deze website
https://www.hjoannesdedoper.nl/jdd_kindercatechese.html Hier staat ook het schema met data en onderwerpen


 
Hulp gevraagd bij de Sobere Maaltijden in onze Parochie
Al vóór de Advent starten de voorbereidingen van de Sobere Maaltijden in de 40-dagentijd voor Pasen. Sinds 16 jaar verzorgt een oecumenische werkgroep 6/7 vastenmaaltijden op de woensdagen voor Pasen. Telkens in een ander kerkelijk centrum. In onze parochie vinden jaarlijks 2 maaltijden plaats. We willen dit nog jaren organiseren en zijn daarom op zoek naar versterking. We zoeken mensen die het leuk vinden hierbij te helpen:

  • Praktisch: door het bereiden van een grote pan vegetarische soep en/of helpen in de bediening of het in goede banen leiden van een maaltijd in de parochie.
  • Inhoudelijk: door mee te denken over geschikte thema’s en uitnodigen van sprekers. We vergaderen daarvoor 2-3 maal in de avonduren.
  • Inlichtingen en aanmelden bij Wim Piels vom-groep@hjoannesdedoper.nl  of  Lia tel 023 5629009
     
Boekwinkel Het Kruispunt – voor alle boeken
Velen weten de weg te vinden naar onze mooie boekwinkel Het Kruispunt naast onze kerk. Maar wat velen niet weten is dat je bij de boekwinkel terecht kunt voor alle boeken omdat Het Kruispunt is aangesloten bij het Centraal Boekhuis. Dus alle boeken (ook studieboeken) zijn te bestellen via onze boekwinkel en daarmee steun je dan ook de boekwinkel. Neem gerust contact op om je bestellingen te plaatsten. Uiteraard kun je er ook terecht voor veel inspirerende boeken, kaarsen, wenskaarten, rozenkransen en tal van andere leuke cadeaus.


Hou je van zingen?
Zingen is dubbel bidden, dat zou de kerkvader Augustinus gezegd hebben. We zijn gezegend met wel zes koren in onze parochie. Hou je van zingen, ga eens kijken bij een van de repetitieavonden. Zingen voor jong en oud, klassiek en modern, alle stijlen zijn vertegenwoordigd in onze kerk en bieden zo een prachtige ondersteuning van de Eucharistievieringen in onze kerk. Kijk op onze website voor meer informatie. https://www.hjoannesdedoper.nl/jdd_koren.html 
 
 

Vacature Bezoekgroep
Deze groep vrijwilligers van onze parochie heeft dringend versterking nodig
voor het bezoeken van medeparochianen die niet meer naar de parochiekerk kunnen komen, door ziekte of gevorderde leeftijd. De bezoeken worden zowel thuis afgelegd als ook in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. Na een inwerkperiode waarin u kunt bezien of deze activiteit iets voor u is, kunt u deel uitgaan maken van deze groep.
Komt u ons helpen dit belangrijke en zinvolle werk voort te zetten?  Hartelijk dank! Kijk voor meer informatie op deze pagina

102 561 78 11

 


Zondagmiddag lunch in Fundament
Elke eerste zondag van de maand organiseren we een lunch in het Fundament. Na de viering eerst een kopje koffie en dan samen lunchen.
Elke eerste zondag van de maand ook knutselen voor de kinderen bij het vuur in de tuin bij Kees. Rozenkrans bidden
Rozenkrans bidden elke dinsdag- en donderdagavond Wist je dat we elke dinsdag en donderdagavond de Rozenkrans bidden? Om 18:45 in de kapel in het parochiehuis met daarna een korte viering. Iedereen is van harte welkom.
Klik hier voor het gebedWoensdagmaaltijd in Het Fundament
Iedere woensdag om 17.30 uur bent u van harte welkom voor een heerlijk verse maaltijd in ‘Het Fundament’ onder de Joannes de Doper Kerk in Hoofddorp. De maaltijd wordt om 18.00 opgediend, waarna er  een heerlijk dessert wordt verzorgd met ter afsluiting een kopje koffie of thee met een koekje.Vindt u het fijn om niet alleen te hoeven eten, of komt u gezellig met uw partner of vriend of vriendin? U bent van harte welkom. Graag opgeven vòòr maandag 20.00 uur bij Raminah van Eer. Adres: Kruisweg 1071 te Hoofddorp. De kosten bedragen € 5,-. p.p 
 
 

Parochiesecretariaat
Kruisweg 1073
2131 CT Hoofddorp
ma t/m vr van 9-12 u
tel.: 023 - 563 81 45


Mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl?subject=Vraag via de website

Nieuws voor website?
 Communicatie Team

Mail: webmaster@hjoannesdedoper.nl?subject=Nieuws voor de website
Dopen Huwelijk Kerkhofcommissie Communie Vormsel Bidden Nieuwsbrief Inschrijven Parochie Het Fundament

                                   bij de parochie van H. Joannes de Doper te Hoofddorp. Een levendige Katholieke geloofsgemeenschap van bijna 10.000 parochianen, met meer dan 300 vrijwilligers, pastores en de Paters van SVD die samen hun geloof beleven in liturgie, catechese, diaconie, spiritualiteit en gezelligheid. Voor jong en oud, kortom een bruisende parochie waar je bij wilt horen om samen je liefde voor God te delen en uit te dragen.

Welkom Vieringen
Joannes de Doper Parish (English)