Pasen hoe zit het ook al weer
Goede Week

De week voorafgaande aan Pasen waarin herdacht wordt dat Jezus zijn lijden en kruisdood moest ondergaan. De Goede Week is het hoogtepunt van de vastentijd en heel in het bijzonder een week van inkeer en bezinning.
Witte donderdag
De donderdag voorafgaande aan Pasen, waarbij herdacht wordt dat Jezus het laatste Avondmaal vierde met zijn apostelen (leerlingen) en daarbij de Eucharistie instelde. De naam Witte donderdag verwijst naar de kleur van de liturgie (de priester draagt een wit kazuifel) en naar de witte doeken waarmee op deze dag de kruisbeelden in de kerk zijn afgedekt.
Goede vrijdag
De vrijdag voorafgaande aan Pasen, waarin herdacht wordt dat Jezus zijn lijden op zich nam en aan het kruis stierf. In de R.-K. Kerk wordt op deze dag geen Eucharistie gevierd, maar wel de zogenoemde Kruisweg, een herdenkingsdienst langs de veertien staties van het lijden en de dood van Jezus.
Stille zaterdag
De zaterdag voorafgaande aan Pasen en de laatste vastendag (tot 12.00 uur ’s middags). De dag heet Stille zaterdag omdat dan de kerkklokken niet geluid worden. Volgens de volksoverlevering waren de kerkklokken dan op weg naar Rome om de paaseieren te halen.
Pasen
De dag dat christenen de verrijzenis van Jezus Christus vieren. Dat Jezus op de derde dag na zijn lijden en sterven aan het kruis uit de dood is opgestaan, is het belangrijkste feit in het christelijke geloven en dus de hoogste feestdag in de katholieke kerk.
Pasen wordt gevierd op de eerste zondag ná de eerste volle maand in de lente. De eerst mogelijk dag van Pasen is 22 maart, de laatst mogelijke 25 april. De datum fluctueert dus en ligt niet zoals bijvoorbeeld Kerstmis vast. Omdat de datum van Pasen steeds verandert, veranderen ook de data van aan Pasen gerelateerde dagen zoals Aswoensdag (46 dagen vóór Pasen), Hemelvaart (op de 40ste dag ná Pasen) en Pinsteren (op de 50ste dag na Pasen).Vanaf 7 maart: Hongeren naar gerechtigheid: Overzichtstentoonstelling hongerdoeken

In de komende vastentijd, van donderdag 7 maart tot en met Goede Vrijdag 19 april 2019, zijn in de Domkerk zogenoemde ‘hongerdoeken’ te zien, een eeuwenoude kunstvorm met grote zeggingskracht. Op de moderne hongerdoeken houden kunstenaars uit de hele wereld de toeschouwer een spiegel voor: hoe staan wij in deze wereld? Hoe solidair zijn wij met anderen? Hun soms confronterende kunst draagt bij aan hoop op verandering ten goede! 

VACATURE
Ondernemende projectcoördinator AFriend4AFriend Haarlemmermeer

Met ingang van mei 2019 is de
Oecumenische Stichting voor Maatschappelijke Activeringswerk in Noord-Holland (OSMA) samen met lokale kerken en organisaties op zoek naar een enthousiaste, initiatiefrijke en ondernemende projectcoördinator voor het opzetten en uitvoeren van het project AFriend4AFriend in de gemeente Haarlemmermeer. AFriend4AFriend is één van de 70 proeftuinen voor de Maatschappelijke Diensttijd

Functieomvang: Tijdelijke functie voor gemiddeld 16 uur per week tot 1 september 2020.
Lees meer
 
 

Samen in Gesprek over Hagar
Wie is deze exotische vrouw die met opgeheven hoofd in de Bijbelse tuin staat?
Als jong Egyptisch meisje is zij door de farao cadeau gedaan aan Abram, een nomadensjeik uit Kanaän. Stel je voor wat dat met zo’n meisje doet: weggerukt te worden uit je familie en je land, slavin te worden binnen een vreemde rondtrekkende stam?
En wanneer ze de huwbare leeftijd heeft bereikt, wordt ze uitgekozen om draagmoeder te worden voor de onvruchtbare Zaraï, de vrouw van Abram. Negen maanden zal ze haar kind bij zich dragen en daarna moet ze het afstaan aan haar  meesteres.
Het is een verhaal vol lijden, rivaliteit en opstandigheid, maar ook van hoop en overgave. Ik heb, vanuit haar perspectief,  over het leven van Hagar verteld in kerkcentrum de Ark en ik verheug me er op dat ook te doen tijdens onze laatste themabijeenkomst van dit seizoen.
Zoals gebruikelijk zullen we onder het genot van een hapje en een drankje dit seizoen afsluiten en kunnen we aan elkaar vertellen wat onze eigen gedachten zijn bij dit Bijbelverhaal.
datum en tijd: donderdag 9 mei van 14:00 tot 16:00 uur
locatie: parochiehuis/Bijbelse tuin, Kruisweg 1073, Hoofddorp.
kosten: vrijwillige bijdrage voor koffie/thee.
organisatie:  ‘Samen in Gesprek’ van de Katholieke Bond voor Ouderen i.s.m. de parochie Hoofddorp. inlichtingen: evandongencaarls@telfort.nl of 023.5612273. Bjigevoegd verslag bezoek Heimanshof j.l.
  Lees meer
 
Gaat U mee naar Lourdes!
Wilt U dit jaar ook met onze Lourdes-groep mee naar Lourdes!
Dat kan…. Er zijn nog een paar plaatsen in de bus van 29 mei t/m 6 juni.
Een bedevaartreis per bus is een bedevaart met een toeristisch tintje.
We bezoeken Banneux en ook Nevers waar Bernadette opgebaard ligt in haar schrijn. Opstapplaats in Haarlem. 
Lees meer

Met pastor Rob Mascini naar Rome
Van 1 juli tot 6 juli ga ik naar deze eeuwenoude stad.Wilt u meer weten?  kijk op
www.drietour.nl/rob-mascini-rome
Of kom naar de infomiddag  in het Parochiehuis Kruisweg 1073 te Hoofddorp:
Zaterdag 11 mei van 14.00 tot 15.30 uur
(
robmascini@gmail.com 
tel.023-5291484)


Paus lanceert nieuwe gebedsapp
Paus Franciscus heeft vandaag de app ‘Click to Pray’ gelanceerd waardoor gelovigen via een wereldwijd netwerk met elkaar verbonden zijn en gebedsintenties met elkaar kunnen delen. Tijdens het angelusgebed opende de paus de nieuwe app op zijn iPad en moedigde jonge katholieken aan ‘Click to Pray’ op hun smartphone te downloaden. Zo kunnen de jongeren voorafgaand aan de Wereldjongerendagen de ‘Rozenkrans van de Vrede’ bidden.
De Android- en iOS-app bevat de maandelijkse gebedsintenties van de paus, alle mysteries van de rozenkrans en dagelijkse gebeden voor in de ochtend, middag en avond. In elk van deze secties kunnen gebruikers op een vak klikken om aan te geven dat ze het gebed hebben voltooid en bekijken hoeveel anderen ook hebben gebeden. Ga naar de website voor meer informatie https://www.clicktopray.org/

AVG-nieuws: privacyverklaring nu beschikbaar voor parochies 
Op de speciale webpagina over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een aantal nieuwe documenten beschikbaar gemaakt voor de parochies. Zo is er nu een privacyverklaring, die de parochies kunnen gebruiken om kerkleden te informeren over hoe ze met hun gegevens omgaan. Lees meer

Geachte trouwe medeparochianen van de Joannes de Doper Kerk. 
U bent voor ons de trouwe parachiaan die ons steunt met de actie Kerkbalans, daar is het Bestuur en Organisatie van onze kerk heel blij mee. Met uw steun kan het gebouw “KERK” blijven bestaan. Onze kerktoren aan de horizon die al van ver laat zien waar het hart van ons dorp is. Een vertrouwd en kostbaar beeld. Het is heel verdrietig om te zien dat op diverse plekken om ons heen kerken worden gesloten.
De jaarlijkse actie “Kerkbalans” is goed en nodig, toch blijkt dit al geruime tijd onvoldoende te zijn.Onze kerk zal mogen blijven bestaan……….     maar wij vragen u om dit samen te doen.

Zondagmiddag lunch in Fundament
Elke eerste zondag van de maand organiseren we een lunch in het Fundament. Na de viering eerst een kopje koffie en dan samen lunchen.
Elke eerste zondag van de maand ook knutselen voor de kinderen bij het vuur in de tuin bij Kees. 


Rozenkrans bidden
Rozenkrans bidden elke dinsdag- en donderdagavond Wist je dat we elke dinsdag en donderdagavond de Rozenkrans bidden? Om 18:45 in de kapel in het parochiehuis met daarna een korte viering. Iedereen is van harte welkom.
Klik hier voor het gebed


Woensdagmaaltijd in Het Fundament
Iedere woensdag om 17.30 uur bent u van harte welkom voor een heerlijk verse maaltijd in ‘Het Fundament’ onder de Joannes de Doper Kerk in Hoofddorp. De maaltijd wordt om 18.00 opgediend, waarna er  een heerlijk dessert wordt verzorgd met ter afsluiting een kopje koffie of thee met een koekje.Vindt u het fijn om niet alleen te hoeven eten, of komt u gezellig met uw partner of vriend of vriendin? U bent van harte welkom. Graag opgeven vòòr maandag 20.00 uur bij Raminah van Eer. Adres: Kruisweg 1071 te Hoofddorp. De kosten bedragen € 5,-. p.p 
 
 

Parochiesecretariaat
Kruisweg 1073
2131 CT Hoofddorp
ma t/m vr van 9-12 u
tel.: 023 - 563 81 45


Mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl?subject=Vraag via de website

Nieuws voor website?
 Communicatie Team

Mail: webmaster@hjoannesdedoper.nl?subject=Nieuws voor de website
Dopen Huwelijk Kerkhofcommissie Vieringen Vormsel Bidden Nieuwsbrief Inschrijven Parochie Het Fundament

                                   bij de parochie van H. Joannes de Doper te Hoofddorp. Een levendige Katholieke geloofsgemeenschap van bijna 10.000 parochianen, met meer dan 300 vrijwilligers, pastores en de Paters van SVD die samen hun geloof beleven in liturgie, catechese, diaconie, spiritualiteit en gezelligheid. Voor jong en oud, kortom een bruisende parochie waar je bij wilt horen om samen je liefde voor God te delen en uit te dragen.

Welkom Joannes de Doper Paasvieringen Vastenactie Joannes de Doper Parish (English)