11 december 20:00 uur Boekwinkel Het Kruispunt
Maria
Over Maria, de moeder van Jezus, wordt heel verschillend gedacht. De Nederlandse Raad van Kerken heeft een boeiende brochure uitgegeven om over Maria in gesprek te gaan.


12 december van 14.00 uur tot 16.00 uur
Parochiehuis, Kruisweg 1073, Hoofddorp
SAMEN IN GESPREK over de christenen van het Oosten
 
Diaken Rob Mascini heeft vele christengemeenschappen in het Midden Oosten bezocht. Graag wil hij vertellen over deze mensen, hun kerken en hun geschiedenis.
Hijzelf zegt daarover:
 “Wat velen niet weten is dat er tussen al die vluchtelingen die in ons land veiligheid zoeken zeer veel christenen zijn. We ontmoeten hen in onze kerken in de zondagse vieringen. De geschiedenis van deze christenen gaat terug naar de tijd van Jezus. In de Aramese kerk spreekt men zelfs nog de taal van Jezus.
De Koptische kerk, de Ethiopische kerk, de Syrische kerken, de Armeense kerk, de Chaldeeuwers, Melkieten, Nestorianen, ze leven nu allemaal in ons midden.
Op veel plekken in hun thuislanden zijn en worden ze vervolgd. De burgeroorlogen en de I.S. hebben kerken verwoest, mensen vermoord. 

Samen in Gesprek wordt georganiseerd door de KBO samen met de parochie Joannes de Doper.
Inlichtingen: Els van Dongen, tel. 023-5612273 of evandongencaarls@telfort.nl 
lees meer
 
Beste Kinderen,
Aanstaande zondag begint de adventsperiode. In 4 weken gaan we samen op weg naar Kerstmis. In deze periode is elke zondag een kinderwoorddienst (behalve 8 december, want dan is er een speciale familieviering voor jullie) en werken we aan een project. Jullie zijn allemaal van harte welkom en neem een schoenendoos mee. Hier gaan we iets moois mee maken.

Op woensdag 4 en 11 december en op maandag 16 december zijn alle kinderen van harte welkom om samen met de zangertjes kerstliedjes te komen oefenen. Deze liedjes worden gezongen in de familieviering op kerstavond. We vormen dan weer een groot kerstkoor. Iedereen die het leuk vindt is van harte welkom van half zeven tot kwart over zeven ‘s avonds in de kerk.

 
Kerstmatinee  Haarlemmermeers Mannenkoor
Op zondagmiddag  15 december a.s. geeft het Haarlemmermeers Mannenkoor ‘Zang en Vriendschap’ ( HMZV) een kerstconcert in kerkgebouw Joannes de Doper in Hoofddorp.
Medewerking geven Annet Bootsman, sopraan en Klaas Koelewijn, piano en orgel.
Algehele muzikale leiding: Roland Bosma
Uitgevoerd worden o.a.
’t Is geboren het Godd’lijk kind, Star of Wonder, Carol of the Star, King all-glorious, Mary’s Boy-child, Do you hear what I hear? What child is this, Cantique de Noël, Stille Nacht, Weihnachtsglocken, Still, still, still, Leise rieselt der Schnee, Transeamus, In dulce jubilo, Panis Angelicus, Tollite Hostias, Here comes the Light, Feliz Navidad.
Ook zijn er meerder momenten van samenzang.
Toegangsprijs € 10,-, kinderen € 5,-.  Aanvang concert 15:00 uur, er is geen pauze.
Kaarten zijn verkrijgbaar bij :  Peter Flapper, tel 06 55723143, Henk Vervaart, tel 023-5639282, Piet van der Eijk, tel 023- 5632973 of bij de andere leden van het koor en/of online www.HMZV.nl  


Preventiebeleid parochie H. Joannes de Doper inzake seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag.
Als parochie H. Joannes de Doper in Hoofddorp volgen wij het preventiebeleid inzake seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag in de Rooms-Katholieke Kerk zoals vermeld op de website
www.rkkerk.nl. Dit beleid is via de onderstaande link te bekijken: https://www.rkkerk.nl/praktische-informatie-voorbisdomparochie/preventiebeleid/.
Dit preventiebeleid van onze parochie werkt door in ons aanstellingsbeleid voor vrijwilligers en beroepskrachten die werken met minderjarigen, mensen met een verstandelijke beperking of anderszins kwetsbare personen. Onderdeel van dit beleid is dat al deze vrijwilligers en beroepskrachten, voor dat zij hun werkzaamheden beginnen, een intakegesprek krijgen, en op de hoogte gesteld worden van de gedragscode pastoraat. Deze vrijwilligers en beroepskrachten ondertekenen, voordat zij met hun werkzaamheden beginnen, een schriftelijke verklaring dat ze deze gedragscode hebben gelezen en zich hieraan zullen houden. Een kopie van deze gedragscode vindt u op de website:
https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2018/04/Gedragscode-Pastoraat-2018.pdf.
Alle vrijwilligers en beroepskrachten van onze parochie die met minderjarigen, mensen met een verstandelijke beperking en/of andere kwetsbare mensen gaan werken, zijn verplicht een Verklaring omtrent Gedrag te overhandigen voordat zij met dit werk beginnen.
Wanneer u te maken heeft of heeft gehad met grensoverschrijdend gedrag binnen de Rooms-Katholieke Kerk en u wilt daarover met iemand praten, dan kunt u
contact opnemen met het R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag: https://www.meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl/. Dat mag ook anoniem. Bij dit meldpunt luistert men naar uw verhaal en geeft men u informatie over mogelijke vervolgstappen. Ook kunnen zij u in contact brengen met een vertrouwenspersoon. De contact gegevens zijn: R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag, Goeman Borgesiuslaan 77, 3515 ET UTRECHT, e-mail contact@meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl, telefoonnummer 0624955899.


 
Hulp gevraagd bij de Sobere Maaltijden in onze Parochie
Al vóór de Advent starten de voorbereidingen van de Sobere Maaltijden in de 40-dagentijd voor Pasen. Sinds 16 jaar verzorgt een oecumenische werkgroep 6/7 vastenmaaltijden op de woensdagen voor Pasen. Telkens in een ander kerkelijk centrum. In onze parochie vinden jaarlijks 2 maaltijden plaats. We willen dit nog jaren organiseren en zijn daarom op zoek naar versterking. We zoeken mensen die het leuk vinden hierbij te helpen:

  • Praktisch: door het bereiden van een grote pan vegetarische soep en/of helpen in de bediening of het in goede banen leiden van een maaltijd in de parochie.
  • Inhoudelijk: door mee te denken over geschikte thema’s en uitnodigen van sprekers. We vergaderen daarvoor 2-3 maal in de avonduren.
  • Inlichtingen en aanmelden bij Wim Piels vom-groep@hjoannesdedoper.nl  of  Lia tel 023 5629009
     
Boekwinkel Het Kruispunt – voor alle boeken
Velen weten de weg te vinden naar onze mooie boekwinkel Het Kruispunt naast onze kerk. Maar wat velen niet weten is dat je bij de boekwinkel terecht kunt voor alle boeken omdat Het Kruispunt is aangesloten bij het Centraal Boekhuis. Dus alle boeken (ook studieboeken) zijn te bestellen via onze boekwinkel en daarmee steun je dan ook de boekwinkel. Neem gerust contact op om je bestellingen te plaatsten. Uiteraard kun je er ook terecht voor veel inspirerende boeken, kaarsen, wenskaarten, rozenkransen en tal van andere leuke cadeaus.

Hou je van zingen?
Zingen is dubbel bidden, dat zou de kerkvader Augustinus gezegd hebben. We zijn gezegend met wel zes koren in onze parochie. Hou je van zingen, ga eens kijken bij een van de repetitieavonden. Zingen voor jong en oud, klassiek en modern, alle stijlen zijn vertegenwoordigd in onze kerk en bieden zo een prachtige ondersteuning van de Eucharistievieringen in onze kerk. Kijk op onze website voor meer informatie. https://www.hjoannesdedoper.nl/jdd_koren.html 
 
 
Vacature Bezoekgroep
Deze groep vrijwilligers van onze parochie heeft dringend versterking nodig
voor het bezoeken van medeparochianen die niet meer naar de parochiekerk kunnen komen, door ziekte of gevorderde leeftijd. De bezoeken worden zowel thuis afgelegd als ook in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. Na een inwerkperiode waarin u kunt bezien of deze activiteit iets voor u is, kunt u deel uitgaan maken van deze groep.
Komt u ons helpen dit belangrijke en zinvolle werk voort te zetten?  Hartelijk dank! Kijk voor meer informatie op deze pagina

102 561 78 11

Zondagmiddag lunch in Fundament
Elke eerste zondag van de maand organiseren we een lunch in het Fundament. Na de viering eerst een kopje koffie en dan samen lunchen.
Elke eerste zondag van de maand ook knutselen voor de kinderen bij het vuur in de tuin bij Kees. Rozenkrans bidden
Rozenkrans bidden elke dinsdag- en donderdagavond Wist je dat we elke dinsdag en donderdagavond de Rozenkrans bidden? Om 18:45 in de kapel in het parochiehuis met daarna een korte viering. Iedereen is van harte welkom.
Klik hier voor het gebed


Woensdagmaaltijd in Het Fundament
Iedere woensdag om 17.30 uur bent u van harte welkom voor een heerlijk verse maaltijd in ‘Het Fundament’ onder de Joannes de Doper Kerk in Hoofddorp. De maaltijd wordt om 18.00 opgediend, waarna er  een heerlijk dessert wordt verzorgd met ter afsluiting een kopje koffie of thee met een koekje.Vindt u het fijn om niet alleen te hoeven eten, of komt u gezellig met uw partner of vriend of vriendin? U bent van harte welkom. Graag opgeven vòòr maandag 20.00 uur bij Raminah van Eer. Adres: Kruisweg 1071 te Hoofddorp. De kosten bedragen € 5,-. p.p 
 
 

Parochiesecretariaat
Kruisweg 1073
2131 CT Hoofddorp
ma t/m vr van 9-12 u
tel.: 023 - 563 81 45


Mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl?subject=Vraag via de website

Nieuws voor website?
 Communicatie Team

Mail: webmaster@hjoannesdedoper.nl?subject=Nieuws voor de website Dopen Huwelijk Kerkhofcommissie Communie Vormsel Bidden Nieuwsbrief Inschrijven Parochie Het Fundament

                                   bij de parochie van H. Joannes de Doper te Hoofddorp. Een levendige Katholieke geloofsgemeenschap van bijna 10.000 parochianen, met meer dan 300 vrijwilligers, pastores en de Paters van SVD die samen hun geloof beleven in liturgie, catechese, diaconie, spiritualiteit en gezelligheid. Voor jong en oud, kortom een bruisende parochie waar je bij wilt horen om samen je liefde voor God te delen en uit te dragen.

Welkom Vieringen
Adventsactie Joannes de Doper Parish (English)