Bijzondere foto’s in De Ark
Twee bijzondere series kunstfoto’s vormen de nieuwe tentoonstelling ‘Her-zien’ in De Ark in Hoofddorp. De eerste serie, ‘Her-zien’, bestaat uit foto’s van geheimzinnige landschappen die intensief nabewerkt zijn, de tweede, ‘Ritme van ruimte en tijd’, uit foto’s die samen dat ritme weerspiegelen.
Het is de tweede tentoonstelling in De Ark van Han Hartog, theoloog en diaken in Diemen. Voor hem is een foto méér dan sec registratie van een situatie of object: hij bewerkt hem naar een beeld met een verhaal. In alles is grote aandacht te proeven: voor vorm en structuur, de beelden verstillen, maar ook voor techniek, de nabewerkingen zijn soms ingrijpend. Lees meer
 
Palmpasen komt eraan!
Op zondag 14 april is het weer Palmpasen. De dag waarop de intocht van Jezus in Jeruzalem wordt herdacht en het begin van de Goede Week. Ook de kinderen maken ieder jaar met Palmpasen met mooi versierde palmpaasstokken hun intocht in de kerk. En na de viering is er een optocht onder leiding van drumband Da Capo uit Lisse. Na de viering gaan we in optocht met de drumfanfare Melomanie naar de Meerstede. Daar worden we ontvangen en we kunnen daar een aantal mooi versierde stokken aan de ouderen geven. Vandaar gaan we weer terug naar de kerk. In het parochiehuis is er dan nog limonade (of koffie/thee) met wat lekkers. Lees meer

Sobere maaltijd 2019
Een sobere maaltijd van soep met brood genieten en met het geld dat je daarmee uitspaart een goed doel steunen. Dat is al jaren de succesformule van de Sobere Maaltijden. Ook dit jaar is dit georganiseerd. Op verschillende kerkplekken in Hoofddorp. Zeven woensdagen (behalve 10 april) tussen 18.00 en 19.30 uur, van Aswoensdag 6 maart tot en met de woensdag voor Pasen 17 april. 4e Sobere maaltijd op 27 maart  in De Lichtkring, Lunenburgdreef 70.
Onderwerp: Wijk Leerbedrijf Haarlemmermeer.  Lees meer

Vastenactie pelgrimstocht - Wandelen over water
11 – 13 april 2019, bij Weesp en Muiden.
Lees verder (doorlinken naar:
https://www.vastenactie.nl/nl/evenementen/pelgrimstocht2019


PELGRIMSWANDELING 17 APRIL 2019 naar BAVO KATHEDRAAL
Traditiegetrouw wordt er op de woensdag vóór Witte Donderdag door veel parochies de Heilige Olie opgehaald, in de Kathedral Baseliek in Haarlem. Deze olie wordt gebruikt voor het doopsel, het vormsel en de ziekenzalving. In de viering waarin de Olie wordt gezegend, zullen de aanwezige priesters en diakens van ons bisdom, hun wijding opnieuw bevestigen.
Het leek ons een mooie gelegenheid om een pelgrimstocht te organiseren vanuit onze parochie, om op weg te gaan naar deze bijzondere viering; de Chrisma-mis. 
Lees meer

Vanaf 7 maart: Hongeren naar gerechtigheid: Overzichtstentoonstelling hongerdoeken
In de komende vastentijd, van donderdag 7 maart tot en met Goede Vrijdag 19 april 2019, zijn in de Domkerk zogenoemde ‘hongerdoeken’ te zien, een eeuwenoude kunstvorm met grote zeggingskracht. Op de moderne hongerdoeken houden kunstenaars uit de hele wereld de toeschouwer een spiegel voor: hoe staan wij in deze wereld? Hoe solidair zijn wij met anderen? Hun soms confronterende kunst draagt bij aan hoop op verandering ten goede! 

Samen in Gesprek over de Heimanshof
Op donderdag 11 april van 14.00 tot 16.00 uur
in de Heimanshof aan de Wieger Bruinlaan 1-7 in Hoofddorp.
Opgave niet nodig. bijdrage voor koffie/thee 2,50 euro. 
Lees meer

Cursus voor assistenten in de liturgie
Deze cursus is bedoeld voor hen, die assisteren binnen de diverse vormen van de liturgische vieringen van Eucharistie, woord- en gebed, doop, huwelijk of uitvaart.
De cursus is ook zeer nuttig voor hen, die zorg dragen voor de vorming van misdienaars en voor degenen, die in aanmerking komen voor de zending van buitengewoon bedienaar van de Heilige Communie. Deze zending is bedoel voor hen die de ziekencommunie verzorgen of in buitengewone omstandigheden in een eucharistie­viering communie uitreiken. De assistenten zijn in de vieringen niet de eindverant­woorde­lijke, maar vervullen een dienende rol ten opzichte van de celebrant en de aanwezige gelovigen.
Het betreft vier bijeenkomsten met als thematiek:
Eucharistie
Ziekencommunie
Doop, Huwelijk
Uitvaart
Deze cursus staat open voor hen, die door hun pastoor/ pastor hiertoe worden voorgedragen. Het betreft vier bijeenkomsten welke gegeven worden door pastoor F. Bunschoten en vicaris G. Bruggink. Meer info via de
website van De Tiltenberg


Voor de derde maal de Passion in Hoofddorp 
In de Joannes de Doper treden we in de voetsporen van Jezus om het Paasverhaal te vertellen. In woorden, muziek, in stilte en oproer brengen we dit eeuwenoude, springlevende verhaal over vergeving, liefde en hoop. De Passion vertelt over het lijden, sterven en de opstanding van Jezus. Lees meer

Paus lanceert nieuwe gebedsapp
Paus Franciscus heeft vandaag de app ‘Click to Pray’ gelanceerd waardoor gelovigen via een wereldwijd netwerk met elkaar verbonden zijn en gebedsintenties met elkaar kunnen delen. Tijdens het angelusgebed opende de paus de nieuwe app op zijn iPad en moedigde jonge katholieken aan ‘Click to Pray’ op hun smartphone te downloaden. Zo kunnen de jongeren voorafgaand aan de Wereldjongerendagen de ‘Rozenkrans van de Vrede’ bidden.
De Android- en iOS-app bevat de maandelijkse gebedsintenties van de paus, alle mysteries van de rozenkrans en dagelijkse gebeden voor in de ochtend, middag en avond. In elk van deze secties kunnen gebruikers op een vak klikken om aan te geven dat ze het gebed hebben voltooid en bekijken hoeveel anderen ook hebben gebeden. Ga naar de website voor meer informatie https://www.clicktopray.org/

De volgende Taizédiensten in Hoofddorp
De volgende dienst is in de Ark,
31 maart 2019, 29 september 2019
en 24 november 2019. Mogelijk worden 1 of 2 diensten hiervan weer in de H. Joannes de Doperkerk gehouden.


27 mrt t/m 3 april 2019 (Heilig Land)
Een boeiende en gevarieerde reis van 8 dagen naar Israël. Dé  manier om in goed gezelschap in korte tijd veel te zien van dit mooie land.We bezoeken natuurlijk de heilige plaatsen Jeruzalem en Nazareth. Ook gaan we gaan naar het meer van Tiberias, de Berg Thabor en zullen we drijven op de Dode zee.  Lees meer

AVG-nieuws: privacyverklaring nu beschikbaar voor parochies 
Op de speciale webpagina over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een aantal nieuwe documenten beschikbaar gemaakt voor de parochies. Zo is er nu een privacyverklaring, die de parochies kunnen gebruiken om kerkleden te informeren over hoe ze met hun gegevens omgaan. Lees meer

Geachte trouwe medeparochianen van de Joannes de Doper Kerk. 
U bent voor ons de trouwe parachiaan die ons steunt met de actie Kerkbalans, daar is het Bestuur en Organisatie van onze kerk heel blij mee. Met uw steun kan het gebouw “KERK” blijven bestaan. Onze kerktoren aan de horizon die al van ver laat zien waar het hart van ons dorp is. Een vertrouwd en kostbaar beeld. Het is heel verdrietig om te zien dat op diverse plekken om ons heen kerken worden gesloten.
De jaarlijkse actie “Kerkbalans” is goed en nodig, toch blijkt dit al geruime tijd onvoldoende te zijn.Onze kerk zal mogen blijven bestaan……….     maar wij vragen u om dit samen te doen.

Radio Maria blaast oud repertoire nieuw leven in 
In de Mariamaand oktober presenteert Radio Maria Nederland een nieuw opgenomen cd met acht bekende Marialiederen. Radio Maria presenteert Weesgegroet Maria, een cd die het katholieke radiostation in eigen beheer produceerde. In februari 2018 bestaat Radio Maria Nederland 10 jaar en met deze cd-presentatie dient het eerste feestelijke moment zich nu al aan. Lees meer

Zondagmiddag lunch in Fundament
Elke eerste zondag van de maand organiseren we een lunch in het Fundament. Na de viering eerst een kopje koffie en dan samen lunchen.
Elke eerste zondag van de maand ook knutselen voor de kinderen bij het vuur in de tuin bij Kees. 


Rozenkrans bidden
Rozenkrans bidden elke dinsdag- en donderdagavond Wist je dat we elke dinsdag en donderdagavond de Rozenkrans bidden? Om 18:45 in de kapel in het parochiehuis met daarna een korte viering. Iedereen is van harte welkom.
Klik hier voor het gebed


Woensdagmaaltijd in Het Fundament
Iedere woensdag om 17.30 uur bent u van harte welkom voor een heerlijk verse maaltijd in ‘Het Fundament’ onder de Joannes de Doper Kerk in Hoofddorp. De maaltijd wordt om 18.00 opgediend, waarna er  een heerlijk dessert wordt verzorgd met ter afsluiting een kopje koffie of thee met een koekje.Vindt u het fijn om niet alleen te hoeven eten, of komt u gezellig met uw partner of vriend of vriendin? U bent van harte welkom.
Graag opgeven vòòr maandag 20.00 uur bij Raminah van Eer.
Adres: Kruisweg 1071 te Hoofddorp. De kosten bedragen € 5,-. p.p




 
 




 

Parochiesecretariaat
Kruisweg 1073
2131 CT Hoofddorp
ma t/m vr van 9-12 u
tel.: 023 - 563 81 45


Mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl?subject=Vraag via de website

Nieuws voor website?
 Communicatie Team

Mail: webmaster@hjoannesdedoper.nl?subject=Nieuws voor de website
Dopen Huwelijk Kerkhofcommissie Vieringen Vormsel Bidden Nieuwsbrief Inschrijven Parochie Het Fundament

                                   bij de parochie van H. Joannes de Doper te Hoofddorp. Een levendige Katholieke geloofsgemeenschap van bijna 10.000 parochianen, met meer dan 300 vrijwilligers, pastores en de Paters van SVD die samen hun geloof beleven in liturgie, catechese, diaconie, spiritualiteit en gezelligheid. Voor jong en oud, kortom een bruisende parochie waar je bij wilt horen om samen je liefde voor God te delen en uit te dragen.

Welkom Joannes de Doper Paasvieringen Vastenactie Joannes de Doper Parish (English)